Podmínky použití

Následující dokument by si měl přečíst každý uživatel aplikace CF Hero. Stažením a instalací aplikace se totiž uživatel <b>zavazuje dodržovat jistá pravidla v tomto dokumentu stanovená .

Úplné znění dokumentu lze najít na tomto odkazu: Podmínky použití

Podmínky použití jsou platné od 28.2.2019 včetně pozdějších úprav.


Zpracování osobních údajů

Pokud si uživatel po instalaci aplikace na úvodních obrazovkách zvolí, že souhlasí se sdílením dat pak tady jsou informace o tom, kdo, proč a jak s těmito daty zachází.

Úplné znění dokumentu lze najít na tomto odkazu: Zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a slouží především pro zlepšování funkcí aplikace.


Využití dat

Aplikace sbírá dva typy dat: 1) data o chybových stavech a používání, 2) analytická data.

Anonymizovaná data

Anonymizované osobní údaje jsou takové údaje, které ani nepřímo nepomáhají v identifikaci určité osoby / uživatele aplikace a nejsou s ním tedy nijak spojitelná.

Anonymizace je proces, při kterém se z datového souboru nevratně odstraní všechny osobní údaje, bez možnosti zpětné identifikace konkrétní fyzické osoby.

Často se anonymizované údaje používají ve výzkumech, kde se pracuje s velkým množstvím dat a kde nejsou důležití konkrétní jednotlivci, ale obecné statistiky či trendy pozorované na základě velkého množství vstupních údajů.

Tak jako je tomu i v naší aplikaci.

1) Data o chybových stavech a používání

Díky těmto datům lépe odhalíme, co v aplikaci funguje a co naopak ne, a budeme tak moci dále pracovat na jejím vylepšování.

Jedná se o data technického rázu, především o pádech aplikace a chybových stavech. A potom analytického rázu, kam patří agregační informace o počtu aktivních uživatelů, nejpoužívanější verze operačního systému nebo třeba také oblíbené funkce aplikace...

2) Analytická data

Cystická Fibróza je vzácné onemocnění a proto se studií/průzkumů/výzkumu účastní obecně mnohem méně pacientů než je tomu při běžných diagnózách.

Věříme, že naše aplikace může nejen pomoci dodržovat lépe a kvalitněji rehabilitační režim, ale i přispět celé komunitě CF právě sdílením dat. S využitím dat o inhalacích a dechových rehabilitacích bychom chtěli připravit studii, která by uměla poskytnout odpovědi na otázky jako “Kolik minut denně průměrně stráví CF pacient s inhalacemi, jaké je nejčastější množství roztoku,” apod.

Využití již anonymizovaných dat má charakter kvantitativního výzkumu. Výsledky tohoto výzkumu, bychom rádi publikovali nejen odborné ale i laické veřejnosti.


Co když nechci, aby se data posílala?

Stačí jenom zakliknout NE v obrazovce s dotazem na souhlas. Nic se neděje, je to vaše právo. Aplikace je tu pro vás a bude fungovat i bez sdílení dat

Jedinou informaci, kterou z vaší aplikace získáme je, že jste si ji nainstalovali,že si nepřejete, aby se odesílala data a to je vše.

Upřímně však budeme rádi, pokud zvolíte možnost druhou, přispějete tak k výzkumu, který může zlepšit život nejen vám, ale i dalším pacientům s cystickou fibrózou.


Kde nás kontaktovat

Můžete se na nás obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se správy a využití dat na app@chero.cz.