Podmienky použitia

Nasledujúci dokument by si mal prečítať každý užívateľ aplikácie CF Hero. Stiahnutím a inštaláciou aplikácie sa totiž užívateľ zaväzuje dodržiavať isté pravidlá, ktoré sú stanovené v tomto dokumente .

Úplné znenie dokumentu je možné nájsť na tomto odkaze: Podmienky použitia

Podmienky použitia sú platné od 25.11.2019 vrátane neskorších úprav.


Spracovanie osobných údajov

Pokiaľ si užívateľ po inštalácii aplikácie na úvodných obrazovkách zvolí, že súhlasí so zdieľaním dát, potom tu sú informácie o tom, kto, prečo a ako s týmito dátami zaobchádza.

Úplné znenie dokumentu je možné nájsť na tomto odkaze: Spracovanie osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov a slúžia predovšetkým pre zlepšovanie funkcií aplikácie.


Využitie dát

Aplikácia zbiera dva typy dát: 1) dáta o chybových stavoch a používanií, 2) analytické dáta.

Anonymizovaná data

Anonymizované osobné údaje sú také údaje, ktoré ani nepriamo nepomáhajú v identifikácii určitej osoby / používateľa aplikácie a nie sú s ním teda nijako spojiteľné.

Anonymizácia je proces, pri ktorom sa z dátového súboru nenávratne odstránia všetky osobné údaje, bez možnosti spätnej identifikácie konkrétnej fyzickej osoby.

Často sa anonymizované údaje používajú vo výskumoch, kde sa pracuje s veľkým množstvom dát a kde nie sú dôležití konkrétni jednotlivci, ale všeobecné štatistiky či trendy pozorované na základe veľkého množstva vstupných údajov.

Tak ako je tomu aj v našej aplikácii.

1) Dáta o chybových stavoch a používanie

Vďaka týmto dátam lepšie odhalíme, čo v aplikácii funguje a čo naopak nie a budeme tak môcť ďalej pracovať na jej vylepšovaní.

Ide o dáta technického rázu, predovšetkým o pádoch aplikácie a chybových stavoch. Potom dáta analytického rázu, kam patria agregačné informácie o počte aktívnych užívateľov, najpoužívanejšej verzii operačného systému, alebo napríklad tiež obľúbené funkcie aplikácie ...

2) Analytická dáta

Cystická Fibróza je zriedkavé ochorenie a preto sa štúdií / prieskumov / výskumu zúčastňuje všeobecne oveľa menej pacientov než je tomu pri bežných diagnózach.

Veríme, že naša aplikácia môže nielen pomôcť dodržiavať lepší a kvalitnejší rehabilitačný režim, ale aj prispieť celej komunite CF práve zdieľaním dát. S využitím dát o inhaláciách a dychových rehabilitáciách by sme chceli pripraviť štúdiu, ktorá by vedela poskytnúť odpovede na otázky ako "Koľko minút denne priemerne strávi CF pacient s inhaláciami, aké je najčastejšie množstvo roztoku," apod.

Využitie už anonymizovaných dát má charakter kvantitatívneho výskumu. Výsledky tohto výskumu by sme radi publikovali nielen odbornej, ale aj laickej verejnosti.


Čo keď nechcem, aby sa dáta posielali?

Stačí len zakliknúť NIE na obrazovke s povolením súhlasu. Nič sa nedeje, je to vaše právo. Aplikácia je tu pre vás a bude fungovať aj bez zdieľania dát.

Jedinou informáciu, ktorú z vašej aplikácie získame je, že ste si ju nainštalovali, že si neželáte, aby sa odosielali dáta a to je všetko.

Úprimne však budeme radi, ak zvolíte možnosť druhú, prispejete tak k výskumu, ktorý môže zlepšiť život nielen vám, ale aj ďalším pacientom s cystickou fibrózou.


Kde nás kontaktovať

Môžete sa na nás obrátiť s akoukoľvek otázkou týkajúcou sa správy a využitia dát na app@chero.cz.